Miejski Zarząd Ulic i Mostów, zgodnie z decyzją wydaną przez Marszałka Województwa Śląskiego, przeprowadzi wycinkę 6 drzew gatunków: jarząb pospolity – 3 szt., lipa drobnolistna, robinia akacjowa i jesion wyniosły, rosnących w pasach drogowych na działkach geodezyjnych nr 121 (ul. Borówkowa), 169/2 (ul. Góralska), 214/9 (ul. Wozaków), 284/27 (ul. Dobrzańskiego) i 141 (ul. Malinowa). Termin usunięcia drzew wyznaczono na 31 grudnia 2021.

Cztery spośród wymienionych drzew są obumarłe. Jedno z nich ma zachwianą statykę – jego pień jest mocno odchylony od pionu w kierunku chodnika i parkingu. Wokół pnia widoczne jest podnoszenie terenu, co może grozić jego wywróceniem. Wszystkie wspomniane drzewa stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Powyższa decyzja administracyjna nakazuje nasadzenie zastępcze tej samej ilości drzew na działkach geodezyjnych nr 71, 79, 67, 24/2 położonych przy ul. Kaszubskiej i ul. Prusa. Gatunki do nasadzenia to: jarząb szwedzki i lipa drobnolistna. Termin nasadzenia drzew wyznaczono na 31 października 2022.