Czego powinniśmy teraz oczekiwać podczas wizyty w zakładzie fryzjerskim lub kosmetycznym, czy wolno iść do lekarza, jak powinny przyjmować klientów punkty usługowe w powiecie, o czym trzeba pamiętać w zakładach pracy? Sanepid już nie przypomina, ale nakazuje wprowadzenie zmian.


Sanepid nakazuje stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w obliczu zagrożenia epidemią koronawirusa. Prócz zaleceń są tam już również nakazy.

Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i inne

W zakresie zasad higieny zalecanych w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej, w związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, należy:


- Myć dokładnie ręce, co najmniej przez 30 sekund przy użyciu mydła lub detergentu; mycie rąk powinno odbywać się zgodnie z „Instrukcją mycia rąk”. Dodatkowo ręce i własne telefony komórkowe należy dezynfekować preparatami przeznaczonymi do tego celu.
- Myć i dezynfekować powierzchnie sprzętu, urządzeń i aparatury (wieszaki, krzesła, stoliki, szafki pomocnicze, łóżka, lampy i aparaty zabiegowe).
- Myć i dezynfekować powierzchnie, z którymi personel i klienci mają częsty kontakt (klamki, poręcze, wyłączniki oświetlenia, terminale płatnicze, instalacje sanitarne jak baterie wodne, muszle klozetowe, kabiny natryskowe).
- Wyeliminować dostęp personelu z objawami chorobowymi (kaszel, katar, podwyższona temperatura, złe samopoczucie) do świadczenia usług i prac pomocniczych. Nie wykonywać usług klientom z wyżej wymienionymi objawami.
- Podczas świadczenia usług stosować jednorazową odzież ochronną (fartuchy, maseczki, rękawiczki)
- Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych za wykonanie zabiegów.
- Ze względu na brak możliwości zapewnienia należytej odległości pomiędzy klientem a osobą wykonującą usługi (odstęp 2 metry), wskazane jest zaprzestanie wykonywania zabiegów.

Powyższe zalecenia należy wdrożyć natychmiast.

Pozostałe punkty usługowe

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nakazuje
stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych. Trzeba:

- Myć i dezynfekować powierzchnie, z którymi personel lub konsument ma częsty kontakt (klamki, poręcze, wyłączniki oświetlenia, klawiatury kas, terminali płatniczych, komputerów; kosze i wózki zakupowe).
- Myć i dezynfekować powierzchnie produkcyjne i posiadające kontakt z żywnością (stoły produkcyjne, pojemniki, w których przechowuje się żywność, wagi, regały, półki, urządzenia chłodnicze).
- Zabezpieczać osłonami środki spożywcze przeznaczone do bezpośredniego spożycia (pieczywo, ciasta, wyroby cukiernicze, wędliny, sery) przed zanieczyszczeniami rozprzestrzeniającymi się drogą kropelkową.
- Wyeliminować dostęp personelu z objawami chorobowymi (kaszel, katar, podwyższona temperatura, złe samopoczucie) przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi.
- Myć dokładnie ręce, co najmniej przez 30 sekund przy użyciu mydła lub detergentu; mycie rąk powinno odbywać się zgodnie z „Instrukcją mycia rąk” oraz dezynfekować własne telefony komórkowe.
- Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
- Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.

Powyższe zalecenia należy wdrożyć natychmiast.


Przychodnie i inne podmioty lecznicze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  zaleca podmiotom leczniczym w związku z ogłoszeniem przez WHO pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, aby wszelkie konsultacje pacjentów odbywały się drogą telefoniczną. W sytuacji, gdy wizyta lekarska jest niezbędna, należy umówić wizytę z zachowaniem rozdziału czasowego pacjentów, skrócić czas przyjmowania, w miarę możliwości zachować odległość wynoszącą 3 metry między lekarzem a pacjentem oraz stosować środki ostrożności w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa.

Zalecenia dla wszystkich zakładów pracy w mieście i powiecie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w związku z potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań na nowy typ koronawirusa COVID-19 oraz ewentualnym ryzykiem przenoszenia się infekcji wirusowych, w nawiązaniu do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego niniejszym poleca podjęcie następujących działań higienicznych zapobiegających szerzeniu się zakażeń w miejscu pracy:

  1. Należy zwiększyć częstotliwość mycia rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
  2. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
  3. Powierzchnie (np. biurka i stoły) i przedmioty (np. telefony, klawiatury) należy regularnie czyścić środkami dezynfekującymi. Kontakt z przedmiotami i powierzchniami zanieczyszczonymi skażoną wydzieliną z dróg oddechowych jest jednym ze sposobów szerzenia się COVID-19.
  4. Należy regularnie dezynfekować telefony i nie korzystać z nich podczas spożywania posiłków. Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Telefony komórkowe mogą być dezynfekowane np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym.
  5. Pojemniki ze środkami do dezynfekcji rąk należy umieścić w widocznych i łatwo dostępnych miejscach oraz dbać o to, by były regularnie uzupełniane.
  6. Zaleca się rozwieszenie plakatów instruujących, jak prawidłowo myć ręce.
  7. O konieczności przestrzegania powyższych zasad należy informować różnymi kanałami, np. podczas spotkań z pracownikami, używając narzędzi do komunikacji wewnętrznej, zaleceniami od specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.