Dziś zmarła kapitan Krystyna Koczy - łączniczka i kurierka Armii Krajowej, wieloletnia działaczka społeczna i organizacji kombatanckich. W grudniu skończyłaby 91 lat. Informację o śmierci przekazał w czwartek na profilu społecznościowym prezydent Katowic Marcin Krupa.

W sierpniu 2019 roku w czasie uroczystości zaprzysiężenia żołnierzy 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Katowicach z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MON Mariusza Błaszczaka Krystyna Koczy odebrała awans na stopień kapitana.

Krystyna Koczy (ur. 3.12. 1928 r.) była kurierką i łączniczką Związku Walki Zbrojnej, a potem Armii Krajowej. Jako kurier AK została przydzielona do tzw. "Ochronki", czyli grupy zajmującej się pomocą więźniom politycznym z Katowic, Gliwic, Bytomia i Raciborza. Działała w niej do stycznia 1945 r.

Po II wojnie zaangażowała się w działalność społeczną w Katowicach. Przez lata pełniła funkcję prezesa Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Katowicach-Ligocie. Była wielokrotnie odznaczana.


"Dziś pożegnaliśmy Panią Krystynę Koczy, wielką patriotkę znaną z działalności społecznej i kombatanckiej w Katowicach. Jej zaangażowanie zostało wielokrotnie docenione i uhonorowane oznaczeniami i medalami" - napisał prezydent, składając najbliższym zmarłej wyrazy współczucia.


a) Medal Wojska – Londyn 1948 r.
b) Krzyż AK – Londyn 1958 r.
c) Złota Odznaka dla Rozwoju miasta Katowice 1965 r.
d) Srebrny Krzyż Zasługi 1969 r.
e) Złota odznaka dla zasłużonych miasta Katowice 1970 r.
f) Krzyż kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 1984 r.
g) Medal 40-lecia PRL 1984 r.
h) Medal Zwycięstwa i Wolności 1987 r.
i) Odznaka Za Zasługi dla Z.K.R.P i BWP 1993 r.
j) Srebrny Medal Opiekuna Mięsiąca Pamięci Narodowej 2005 r.
k) Komandoria za Specialne Zasługi dla Z.K.R.P i BWP 2014 r.
l) Kombatancki Krzyż Zwycięstwa za zasługi w dziele wyzwolenia kraju i upowszechnianie szczytnych tradycji kombatanckich 2015 r.

ł) Awans na stopień kapitana odebrany od Prezydenta RP Andrzeja Dudy


Najbliższym składamy wyrazy współczucia.


Cześć i chwała bohaterom!