Interesujesz się bezpieczeństwem publicznym? Chcesz pomagać lokalnej społeczności? Nie boisz się wymagającej i odpowiedzialnej pracy? Szukasz stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę? Komendant Straży Miejskiej w Katowicach Paweł Szeląg uruchomił nabór do pracy ( 6 etatów).

Wymagania: polskie obywatelstwo, ukończony 21 rok życia, wykształcenie min. średnie, nienaganna opinia, uregulowany stosunek do służby wojskowej, dobra sprawność fizyczna oraz niekaralność sądowa. 

Przyszli funkcjonariusze będą się uczyć sposobów podejmowania interwencji, wezmą również udział w szkoleniu podstawowym, którego celem będzie m.in.: umiejętność zachowania się w ekstremalnych sytuacjach oraz poznanie zagadnień prawa.

Straż Miejska oferuje

stabilne zatrudnienie,

wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2.695,00 zł brutto,

dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,

pierwsza umowa zawarta na czas określony trwający 12 miesięcy, w czasie której aplikant przechodzi obowiązkowe szkolenie podstawowe  w ramach adaptacji zawodowej - po roku zatrudnienia i pozytywnie zdanym egzaminie kończącym szkolenie możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony i awans na stanowisko młodszego strażnika z wynagrodzeniem zasadniczym 3.055,00 zł brutto,

możliwość dalszych awansów,

dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka”,

bezpłatne szkolenia,

świadczenia socjalne,

preferencyjne ubezpieczenia grupowe,

bezpłatne zajęcia z taktyk interwencji.

Oferty pracy wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie, opisanej imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu kontaktowego osoby składającej ofertę wraz z adnotacją:

„Nabór nr KS.110.7.2019.JK z dnia 02.10.2019 r. na stanowisko urzędnicze: strażnik miejski - aplikant Straży Miejskiej w Katowicach”  u dyżurnego Straży Miejskiej w Katowicach, przy ul. Żelaznej 18,  w godz. 6.00 - 16.00, we wszystkie dni tygodnia,  w  nieprzekraczalnym terminie do 18 października 2019 r. 

Szczegółowych informacji udziela również Zespól Kadr i Szkolenia pod numerem telefonu 32-494- 02 06

Dokumenty do pobrania https://bip.strazmiejska.katowice.pl/menu-podmiotowe/dokumenty-do-pobrania