katowice.dlawas.info » Katalog firm » Urzędy i instytucje » Inne

ID firmy: 29518

Komornik Sądowy Katowice przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Agata Marchaj

Kancelaria komornicza Komornika Sądowego nr XII Agaty Marchaj zaczęła działalność w 2017 roku w kwietniu przy Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach. Jest właściwa do całego obszaru właściwości Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach.

Komornik Katowice swoją siedzibę ma w centrum Katowic. Komornik Sądowy Agata Marchaj ma uprawnienia do prowadzenia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego w celu dochodzenia wszelkich roszczeń zgodnie z wnioskiem Wierzyciela na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Kancelaria Komornika Sądowego Agaty Marchaj wszelkie działania prowadzi w oparciu o przepisy "Ustawy o komornikach sądowych", "Kodeksu etyki zawodowej komornika" oraz "Kodeksu postępowania Cywilnego".

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię, a informacje zawarte na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.