Miasto Katowice realizuje projekt pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu mieszkańcy Katowic mogą skorzystać z 300 bezpłatnych badań kolonoskopowych oraz 39 grupowych spotkań informacyjno-edukacyjnych.

Badania kolonoskopowe odbywają się w Ośrodku TOMMED w Katowicach przy ul. Fredry 22. Badanie są wykonywane ze znieczuleniem, dlatego są one bezbolesne dla pacjentów. Po wykonaniu badania pacjent wraca do domu tego samego dnia.

Badania są skierowane do następujących grup wiekowych:
a) w wieku 50–65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
b) w wieku 40–49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano raka jelita grubego,
c) w wieku 25–49 lat, z rodzin, w których wystąpił dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC). W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny HNPCC z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane kolonoskopie co 2–3 lata, chyba że badanie genetyczne wskaże, że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii.

Szczegółowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:30 pod nr tel. 32 350 11 00, 32 607 21 15, 32 607 21 59 lub pod adresem e mail: epeterko@tommed.pl.