Wszyscy mieszkańcy Katowic w wieku 60-62 lat, 75-77 lat lub w wieku powyżej 85. roku życia (tj. z roczników 1956, 1955, 1954, 1941, 1940, 1939, 1931 i wcześniejszych) mogą skorzystać z bezpłatnych badań w ramach „Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku”, w tym m.in. pomiaru poziomu glukozy we krwi, poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1 czy poziomu TSH, badania sprawności pamięci, sprawności fizycznej czy też wzroku i słuchu.

Wyniki badań zostaną zinterpretowane przez lekarzy, którzy wystawią ewentualne skierowania do dalszej diagnostyki do poradni specjalistycznych (geriatrycznych, endokrynologicznych, neurologicznych, chirurgicznych, onkologicznych, schorzeń sutka, okulistycznych, foniatrycznych, diabetologicznych) lub leczenia w szpitalnych oddziałach specjalistycznych.

Mieszkańcy, u których stwierdzi się niesprawność ruchową, otrzymają możliwość wzięcia udziału w zajęciach rehabilitacyjnych finansowanych przez miasto Katowice w ramach II etapu Programu. Aby skorzystać z badań oraz uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z podmiotami realizującymi program w 2016 roku:

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Elżbieta Kelm, ul. Powstańców 8/1, (32) 251-28-88
Medyczne Centrum Specjalistyczne „POLIMED”, ul.  Korfantego 2, (32) 353 21 59, Sandomierska 4/3, (32) 203 92 15
PROF-MED Przychodnia Medycyny Pracy i Profilaktyki Zdrowotnej Sp. z o. o., ul. Żelazna 1, 513 827 393
EMC Silesia Sp. z o. o., ul. Morawa 31 (32) 353 10 15, (32) 204 91 06
Centrum Medyczne Falck, ul. Młyńska 23 (22) 535 91 91
O udziale w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.