Wszyscy mieszkańcy Katowic w wieku 60-62 lat, 75-77 lat lub w wieku powyżej 85. roku życia (tj. z roczników 1956, 1955, 1954, 1941, 1940, 1939, 1931 i wcześniejszych) mogą skorzystać z bezpłatnych badań w ramach „Programu profilaktyki dla osób trzeciego i czwartego wieku”, w tym m.in. pomiaru poziomu glukozy we krwi, poziomu hemoglobiny glikowanej HbA1 czy poziomu TSH, badania sprawności pamięci, sprawności fizycznej czy też wzroku i słuchu.