Ustawa regulująca pracę lekarza, dopuszcza możliwość leczenia na odległość. Pozwolenie na udzielanie lekarskich porad oraz konsultacji bez bezpośredniego kontaktu, to duży krok w rozwoju telemedycyny.