Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podjął decyzję dotyczącą zmiany kategorii dostępności dostępności leku Ketonal 50 mg firmy Sandoz.