Statystyki pokazują, że co druga Polka chorująca na raka szyjki macicy umiera. W porównaniu do średniej krajów Unii Europejskiej śmiertelność jest u nas wyższa aż o 70 proc. Ponad 1/3 zgonów dotyczy kobiet w wieku 15-49 lat. W Polsce ponad 70% wszystkich przypadków zachorowań na raka szyjki macicy jest wywołanych przez wirus brodawczaka ludzkiego (HPV).

W związku z tym miasto Katowice od 2014 roku corocznie realizuje „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)”, w ramach którego przeprowadzane są bezpłatne szczepienia p/HPV dla dziewcząt w klasach VII szkół podstawowych (dawniej klasach I szkół gimnazjalnych), czyli w wieku 14 lat. Właśnie rusza kolejna edycja Programu, w ramach którego realizowane są:

1) zajęcia edukacyjne osobno dla dziewcząt i chłopców, a także dla ich rodziców/opiekunów prawnych (45 minut),

2) akcja szczepień składająca się z podania bezpłatnych dawek szczepionki w wyznaczonych przez producenta terminach - za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

Od 2019 roku dziewczęta będą szczepione nową, 9-walentną szczepionką Gardasil 9 (w latach 2014-2018 – 4-walentną Silgard).

W latach 2014-2018 zgłaszalność do szczepień wynosiła ok. 65% uprawnionych uczennic (ponad 600 dziewcząt rocznie).

Realizatorem programu jest Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Chorób Kobiecych oraz Schorzeń Sutka TOMMED – Bula Tomasz Sp. z o.o. w Katowicach przy ul. Fredry 22, który bezpośrednio kontaktuje się
z dyrekcjami szkół celem ustalenia terminów zajęć edukacyjnych i szczepień. Rodzice dowiadują się
o możliwości skorzystania z programu w szkołach.

Rodzice przede wszystkim obawiają się, czy szczepionki p/HPV są bezpieczne. Autor Programu, dr hab. Bogdan Michalski – specjalista z zakresu ginekologii onkologicznej, zwraca uwagę, że wiele badań potwierdza skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki p/HPV. Są one zalecane przez Ministerstwo Zdrowia, Światową Organizację Zdrowia, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Pediatryczne czy Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej.

Program jest w całości finansowany ze środków budżetu miasta Katowice.