500 wykładowców z kraju i zagranicy, 4500 uczestników, 130 sesji – w czwartek 26 września 2019 roku w Katowicach rozpocznie się 23. edycja dorocznego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W programie przewidziano wykłady i dyskusje specjalistów ochrony zdrowia na temat największych aktualnych wyzwań w dziedzinie kardiologii oraz przełomowych doniesień naukowych. Wydarzeniu towarzyszyć będzie I Forum Serce Pacjenta – inicjatywa poświęcona dialogowi środowiska medycznego i pacjentów kardiologicznych.

Co nowego w nauce?

Kardiologia to dziedzina pełna wciąż rosnących wyzwań. Schorzenia układu sercowo-naczyniowego, którym ze względu na rosnącą średnią wieku pacjentów w Polsce i w Europie coraz częściej towarzyszą liczne schorzenia towarzyszące, stawiają przed klinicystami nowe zadania z zakresu interdyscyplinarnej diagnostyki i terapii, opartej na medycynie personalizowanej i precyzyjnej.

W ramach tegorocznej, 23. edycji Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, proponujemy uczestnikom wszechstronne i wyczerpujące przedstawienie wyników badań, nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych, oraz, jak co roku, aktualnych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Kongresowi będzie towarzyszyć inicjatywa Digital Cardio Area, która w jednym miejscu skupia grono największych autorytetów środowiska kardiologicznego oraz firm, start-upów i instytutów, realizujących zaawansowane technologicznie prace nad najnowocześniejszymi rozwiązaniami, służącymi codziennej pracy lekarzy i tym samym - zdrowiu pacjentów. Naszym celem jest zaprezentowanie i przeanalizowanie najlepszych narzędzi, dzięki którym walka ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego będzie najbardziej skuteczna – mówi prof. Zbigniew Kalarus, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XXIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dążyć do perfekcji

Jak powinien funkcjonować idealny model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami kardiologicznymi? Jak powinna być zorganizowana opieka telemedyczna, by poprawiać bezpieczeństwo pacjentów i zmniejszać koszty opieki specjalistycznej? Jak weryfikować efektywność procedur medycznych i czy dostęp do badań i terapii w dziedzinie kardiologii jest wystarczający? O zagadnieniach związanych z procedurami diagnostyczno-terapeutycznymi w ujęciu administracyjnym, legislacyjnym i kosztowym podyskutują eksperci ochrony zdrowia.

Jako Polskie Towarzystwo Kardiologiczne podejmujemy walkę z największymi wyzwaniami współczesnej kardiologii – między innymi z epidemią niewydolności serca. Przykładem jest przygotowany we współpracy z Ministerstwem Zdrowia program Kompleksowej Opieki nad Pacjentem z Niewydolnością Serca (KONS), który łączy w sobie elementy profilaktyki, diagnostyki, kardiologii interwencyjnej, elektroterapii, opieki ambulatoryjnej, farmakoterapii i rehabilitacji. Tylko ocena całości obrazu procesu diagnostyczno-terapeutyczno-rehabilitacyjnego i wszystkich aspektów z nim związanych pozwoli osiągnąć sukces terapeutyczny. Kluczowa w tym kontekście jest współpraca wszystkich środowisk medycznych, które synergicznie wspierają wzajemne wysiłki na rzecz zdrowia i lepszej jakości życia naszych pacjentów – mówi prof. Piotr Ponikowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Razem z Pacjentami

Z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w ramach tegorocznej edycji Kongresu PTK odbędzie się I Forum „Serce Pacjenta” – inicjatywa edukacyjna skierowana zarówno do indywidualnych pacjentów z chorobami układu krążenia, jak i organizacji, zrzeszających pacjentów i ich bliskich.

Ideą organizacji Forum „Serce Pacjenta” jest głębokie przeświadczenie środowiska kardiologicznego, iż coraz bardziej zaawansowane metody terapii chorych z chorobami układu sercowo-naczyniowego wymagają wysokiego poziomu świadomości i ścisłej współpracy pacjentów oraz zespołów terapeutycznych, co ma znaczenie nie tylko dla zdrowia pacjentów, ale niesie także konsekwencje społeczno-ekonomiczne, w postaci znacznej redukcji kosztów opieki zdrowotnej. Skuteczność stosowanych terapii zależy również od postępowania niefarmakologicznego i nieinwazyjnych metod leczenia, poprzez świadomą modyfikację dotychczasowego stylu życia i konsekwentne przestrzeganie zaleceń lekarskich. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, świadome wyzwań związanych ze współczesnymi terapiami, występuje z inicjatywą aktywnego włączania pacjentów i ich bliskich w proces leczenia – mówi prof. dr hab. Ewa Straburzyńska-Migaj, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Forum „Serce Pacjenta”.