Dobiega końca niezwykle ważny rok dla Koksowni Bytom. Zmiana nazwy, utworzenie Muzeum Koksownictwa, trwający remont baterii koksowniczej i uruchomienie detalicznej sprzedaży koksu opałowego, to zaledwie część najważniejszych wydarzeń mijających 12 miesięcy. O wszystkich opowiada Rafał Szostok, prezes Koksowni Bytom Sp. z o.o.