Już tylko do 3 czerwca kierowcy będą mogli „czyścić” swoje konta z punktów karnych przez udział w dodatkowych szkoleniach organizowanych przez ośrodki ruchu drogowego. Tak zapisano w znowelizowanej ustawie Prawo o ruchu drogowym.