Zakończyły się warsztaty organizowane przez Inicjatywę Warszawską przygotowujące uczestników projektu „Spacery historyczne po ulicy Warszawskiej” do oprowadzania po ulicy.