Nad bezpieczeństwem XVI Europejskiego Kongresu Ekonomicznego czuwają katowiccy policjanci z mundurowymi z katowickiego oddziału prewencji oraz bielskiego i częstochowskiego samodzielnego pododdziału prewencji. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom kongresu, mieszkańcom miasta, a także osobom, które uczestniczą w różnego rodzaju zgromadzeniach.