Państwowa Straż Pożarna opracowała aplikację, która umożliwia sprawdzenie, gdzie znajdują się schrony i miejsca ukrycia na terenie Polski. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Maciej Wąsik, zapowiedział jesienią ubiegłego roku rozpoczęcie inwentaryzacji schronów i miejsc schronienia w kraju. Z dokumentów wynikało, że powinno ich być około 62 tysięcy. Prace zlecono strażakom.