Miesięcznik „Wspólnota” opublikował raport „Bogactwo samorządów – ranking dochodów JST 2015”. W kategorii „zamożność per capita 2015 (w zł)” wśród miast wojewódzkich Katowice zajęły 3. miejsce – z wynikiem 4746,75 zł., ustępując jedynie Warszawie i Wrocławowi.

- Cieszymy się, że Katowice na podium wskoczyły z 7. miejsca, które zajęliśmy rok wcześniej. To duży awans i potwierdzenie faktu, że nasze działania ukierunkowane na wzmocnienie siły gospodarczej miasta przynoszą rezultaty – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. - Katowice odgrywają ważną rolę gospodarczą nie tylko w Polsce, ale także w Europie Centralnej. Atrakcyjność Katowic jest doceniana przez inwestorów - w ostatnich latach pojawiły się u nas globalne marki, takie jak IBM, Unilever, PwC, Rockwell Automation, Mentor Graphics, czy Capgemini. To także wpływa pozytywnie na odnotowany przez Państwa wzrost zamożności – dodaje Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice.

Autorzy raportu podkreślają, że „metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna, jak rok temu. Tak jak w zeszłym roku pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje mają chwilowy, ale bardzo silny wpływ na wielkość dochodów. Wpływ wielkiej dotacji inwestycyjnej potrafi wywindować samorząd bardzo wysoko w rankingu. Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności budżetu. Wydaje się więc, że uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji lepiej oddaje hasło naszego rankingu (zamożność)”.

Województwo śląskie w rankingu zajęło 6. miejsce awansując z 15. - Należy zaznaczyć, że siła gospodarcza Katowic i kluczowa rola miasta jest również widoczna we wzroście PKB podregionu katowickiego w latach 2004-2013, który wynosił 63,8%, a to z kolei może oznaczać podwojenie wielkości PKB miasta Katowice w tym samym okresie. Warto przypomnieć, że Katowice coraz częściej pojawiają się w rankingach. Zostaliśmy docenieni w rankingu fDi Magazine, który należy do grupy Financial Times – zajęliśmy 5 miejsce wśród dużych europejskich miast (m.in. przed Rotterdamem i Frankfurtem) dla kategorii strategii przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych – mówi Mateusz Skowroński, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice.

Cały ranking można znaleźć tu:

http://www.wspolnota.org.pl/aktualnosci/aktualnosc/ranking-wspolnoty-budzety-jak-bomby-z-opoznionym-zaplonem/

http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Andrzej/Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2015_r.pdf