Katowiccy policjanci wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei w Katowicach, przeprowadzili akcję profilaktyczną pn. „Zapory Życia”. Akcja skierowana była do wszystkich uczestników ruchu drogowego, w celu podnoszenia świadomości zagrożeń, wynikających z niezachowania należytej ostrożności oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego w rejonie przejazdów kolejowych.