Panewnicka to niemal 5-kilometrowa ulica położona na południu Katowic. Wraz z rozwojem tej części miasta w ostatnich latach zwiększał się tu znacząco ruch samochodowy. - Z danych policji wynika, że tylko w latach 2017-2019 doszło tu do 188 kolizji i 18 wypadków, a rannych zostało 20 osób – w tym aż 12 pieszych. Całe szczęście nikt nie zginął. Dlatego postanowiliśmy dokonać w ciągu ul. Panewnickiej szeregu zmian, których celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz zmniejszenie liczby zdarzeń drogowych – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic

Przebudową przejść dla pieszych, która rozpoczęła się w maju tego roku, zajął się Miejski Zarząd Ulic i Mostów (MZUiM). – Wykonaliśmy dokładną analizę przejść dla pieszych przy ul. Panewnickiej i uznaliśmy, że w 28 przypadkach należy podjąć działania. Wydział Transportu Urzędu Miasta Katowice sporządził projekty zmian w organizacji ruchu. Co ważne – do każdego przejścia podchodziliśmy indywidualnie – stosując najkorzystniejsze rozwiązania dla danego obszaru – mówi Piotr Handwerker, dyrektor MZUiM i wylicza, że część przejść została pomalowana na czerwono, zostały zamontowane znaki fluorescencyjne. Niektóre przejścia zostały wyniesione, pojawiły się także wyspowe progi zwalniające umożliwiające przejazd autobusom. Na przejściach na odcinku Dworca PKP aż do granicy z Rudą Śląską pojawiło się nowe oświetlenie. Dodatkowo w niektórych miejscach zastosowano zawężenia drogi, a także zlikwidowano część miejsc parkingowych, na których pojazdy przesłaniały kierowcom widoczność w taki sposób, że nie widzieli osób wchodzących na pasy – co było szczególnie niebezpieczne w przypadku dzieci o wzroście niższym niż wysokość samochodów.

 

- Wielu mieszkańców pozytywnie oceniło wprowadzone zmiany, podkreślając, że jest bezpieczniej dla pieszych, rowerzystów, ale i kierowców. Otrzymaliśmy także kilka krytycznych wiadomości od kierowców, którzy skarżą się, że nasze działania sprawiły, że ten odcinek drogi pokonuje się teraz dłużej. Stoimy jednak na stanowisku, że zdrowie i życie mieszkańców mają znaczenie nadrzędne. Ponadto należy pamiętać, że niektóre kolizje i wypadki w tym obszarze prowadziły do powstania dużych korków, które wydłużały podróż. Mniej stłuczek i wypadków to zysk czasu dla kierowców – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.

 

Prace przy ul. Panewnickiej, w ramach środków własnych, wykonał MZUiM, dodatkowo asygnując 200 tys. zł na to zadanie. Warto przypomnieć, że w Katowicach od kilku lat wprowadzane są zmiany w organizacji ruchu, których celem jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – tj. pieszych i rowerzystów. W 2015 r. w Śródmieściu została wprowadzona strefa ograniczonej prędkości „Tempo 30”, która z czasem pojawiła się także w innych punktach miasta. Z kolei w tym roku powstało m.in. nowe, wyniesione przejście dla pieszych przy Uniwersytecie Ekonomicznym połączone z zawężeniem jezdni, a na ul. Śląskiej i ul. Medyków pojawiły się nowe progi zwalniające.

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS DZIAŁAŃ ZREALIZOWANYCH PRZY UL. PANEWNICKIEJ

 

Część 1 – od Dworca PKP do skrzyżowania z ulicą Piotrowicką:

 • przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Świdnicką
  • ograniczenie parkowania pojazdów przed i za przejściem oraz dobudowa chodnika,
   celem zwiększenia wzajemnej widoczności pieszych i pojazdów oraz ograniczenia długości przejścia dla pieszych,

 

 • przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką
  • ograniczenie parkowania pojazdów przed i za przejściem oraz dobudowa chodnika,
   celem zwiększenia wzajemnej widoczności pieszych i pojazdów oraz ograniczenia długości przejścia dla pieszych,

 

 • przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Żeromskiego
  • ograniczenie parkowania pojazdów przed i za przejściem oraz dobudowa chodnika,
   celem zwiększenia wzajemnej widoczności pieszych i pojazdów oraz ograniczenia długości przejścia dla pieszych,

 

 

Część 2 – od skrzyżowania z ulicą Piotrowicką do skrzyżowania z ulicą Medyków:

 

 • przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Mazurską
  • wykonanie przejścia dla pieszych na nawierzchni o czerwonym tle,
  • ograniczenie parkowania pojazdów, celem zwiększenia wzajemnej widoczności pieszych
   i pojazdów,
  • zastosowanie znaków D-6 „przejście dla pieszych” na tle fluorescencyjnym,

 

 • przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Kaszubską
  • wprowadzenie tzw. aktywnego przejścia dla pieszych,
  • wykonanie przejścia dla pieszych na nawierzchni o czerwonym tle,

 

 • na  odcinku między skrzyżowaniami z ulicą Mazurską i ulicą Kaszubską wprowadzone zostaną wyspowe progi zwalniające,

 

 • przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Wileńską
  • wykonanie przejścia dla pieszych na nawierzchni o czerwonym tle,

 

 • przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Bronisławy
  • wprowadzenie tzw. aktywnego przejścia dla pieszych,
  • wykonanie przejścia dla pieszych na nawierzchni o czerwonym tle,
  • zastosowanie znaków D-6 „przejście dla pieszych” na tle fluorescencyjnym,

 

 • przejście dla pieszych w rejonie banku ING
  • wykonanie przejścia dla pieszych na nawierzchni o czerwonym tle,
  • zastosowanie znaków D-6 „przejście dla pieszych” na tle fluorescencyjnym,
  • ograniczenie parkowania pojazdów, celem zwiększenia wzajemnej widoczności pieszych i pojazdów,

 

 • przejście dla pieszych w rejonie wschodniego wyjazdu z parkingu Bazyliki
  • wykonanie przejścia dla pieszych na nawierzchni o czerwonym tle,
  • zastosowanie znaków D-6 „przejście dla pieszych” na tle fluorescencyjnym,

 

 • przejście dla pieszych w rejonie głównego wejścia do Bazyliki
  • wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych dostosowanego do ruchu autobusów niskopodłogowych,
  • zastosowanie znaków D-6 „przejście dla pieszych” na tle fluorescencyjnym,

 

 • przejście dla pieszych w rejonie Domu Sióstr Służebniczek
  • wykonanie przejścia dla pieszych na nawierzchni o czerwonym tle,
  • zastosowanie znaków D-6 „przejście dla pieszych” na tle fluorescencyjnym,
  • montaż słupków blokujących, celem ograniczenia parkowania pojazdów i zwiększenia widoczności pieszych i pojazdów.

 

 • na odcinku między skrzyżowaniem z ulicą Medyków a przejściem dla pieszych w rejonie Domu Sióstr Służebniczek wprowadzone zostaną wyspowe progi zwalniające.

 

 

Część 3 – od skrzyżowania z ulicą Medyków do skrzyżowania z ulicą Partyzantów

 

 • montaż wyspowych progów zwalniających w rejonie posesji Panewnicka 128.

 

 • przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Kruczą
  • zmiana lokalizacji przejścia dla pieszych, celem zwiększenia wzajemnej widoczności pieszych i pojazdów,
  • wprowadzenie na jezdni piktogramu znaku ostrzegawczego A-16 „przejście dla pieszych”

 

 • przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Rzeczną
  • wprowadzenie znaku pionowego A-16 „przejście dla pieszych”
  • wprowadzenie na jezdni piktogramu znaku ostrzegawczego A-16 „przejście dla pieszych”

 

 • na odcinku między skrzyżowaniami z ulicą Bojanowskiego a ulicą Rzeczną wprowadzone zostaną  wyspowe progi zwalniające.

 

 • przejście dla pieszych w rejonie Szkoły Podstawowej nr 7
  • wykonanie przejścia dla pieszych na nawierzchni o czerwonym tle,

 

 • przejście dla pieszych w rejonie piekarni Borys
  • montaż wyspowych progów zwalniających
  • zastosowanie znaków D-6 „przejście dla pieszych” na tle fluorescencyjnym,

 

Część 4 – od skrzyżowania z ulicą Partyzantów do granicy z Rudą Śląską

 

 • przejście dla pieszych w rejonie przystanku „Panewniki Bema”
  • montaż wyspowych progów zwalniających

 

 • przejście dla pieszych w rejonie przystanku „Panewniki Wymysłów”
  • montaż wyspowych progów zwalniających
  • zastosowanie znaków D-6 „przejście dla pieszych” na tle fluorescencyjnym,

 

 • 2 przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Bałtycką
  • zastosowanie znaków D-6 „przejście dla pieszych” na tle fluorescencyjnym,

 

 

 • przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Gościnną (dojazd do oczyszczalni)
  • montaż wyspowych progów zwalniających

 

 • przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania z ulicą Koszykową
  • zastosowanie znaków D-6 „przejście dla pieszych” na tle fluorescencyjnym,
  • wprowadzenie znaków pionowych A-16 „przejście dla pieszych”

 

 • przejście dla pieszych przy Kościele św. Antoniego Padewskiego
  • wprowadzenie znaku pionowego A-16 „przejście dla pieszych”
  • wprowadzenie na jezdni piktogramu znaku ostrzegawczego A-16 „przejście dla pieszych”

 

 • przejście dla pieszych w rejonie przystanku „Panewniki Stare Cmentarz”
  • zastosowanie znaków D-6 „przejście dla pieszych” na tle fluorescencyjnym,
  • wprowadzenie znaków pionowych A-16 „przejście dla pieszych”