Trwa Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach współpracy Komendy Miejskiej Policji w Katowicach z katowickim Zarządem Transportu Metropolitalnego prowadzony jest cykl spotkań z uczniami szkół podstawowych dot. bezpiecznego podróżowania komunikacją miejską oraz wzorcowych zachowań w otoczeniu przystanków. Wspólnie możemy więcej.