Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w ostatnich dniach, zakończył rewitalizację kolejnej kamienicy w centrum Katowic. Remont budynku przy ul. Gliwickiej 13 kosztował ok. 3,3 mln zł i był dofinansowany środkami zewnętrznymi.