Po raz kolejny katowicka policjantka uczestniczyła w zajęciach samoobrony dla kobiet. Zajęcia zostały zorganizowane wraz z Uczniowskim Klubem Sportowym „Orzeł Katowice”. Celem takiego spotkania ze strony praktycznej oraz teoretycznej oprócz aktywizacji ruchowej i integracji, były działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa kobiet.