PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach planowanej modernizacji linii kolejowej E65 projektuje nowe przystanki osobowe na odcinku Katowice Szopienice Płd. – Katowice Ligota.

Inwestycja ta jest na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, która ma być gotowa do końca 2020 roku. Realizacja prac budowlanych nastąpi po uzyskaniu środków z UE przez PKP PLK S.A. Przystanki te, oprócz usprawnienia ruchu kolejowego, przyczynią się niewątpliwie do poprawy dostępności do usług transportowych.

PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji zwróciło się do Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o zaopiniowanie nazw dla w/w przystanków, proponując kolejno następujące nazwy: Katowice Uniwersytet, Katowice Akademia, Katowice Brynów, Katowice Kokociniec.

- Zorganizowaliśmy sondę, w której pytamy mieszkańców o to jak powinny nazywać się przystanki. Mogą zagłosować na propozycje PKP lub zaproponować swoją własną nazwę – ważne, by była ona zgodna z wytycznymi PKP. Na propozycje czekamy do 17 czerwca, następnie przekażemy je PKP – mówi Ewa Lipka, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Katowice.

Mieszkańcy mogą wypowiedzieć się w sprawie nazwania czterech przystanków:
Przystanek w lokalizacji nr 1 ma znajdować się przy torze 1 i 2 linii 659, stanowiącej przedłużenie od stacji Będzin - w pobliżu Uniwersytetu Ekonomicznego, Osiedla Paderewskiego.

Przystanek w lokalizacji nr 2 ma znajdować się przy torze 1 i 2 linii 659, stanowiącej przedłużenie od stacji Będzin - w pobliżu Akademii Muzycznej, Politechniki Śląskiej, Muzeum Historii Katowic, ul. Damrota, Mariackiej i Francuskiej.

Przystanek w lokalizacji nr 3 ma znajdować się w nowej lokalizacji. Obecna lokalizacja przystanku Katowice – Brynów przed wiaduktem na ul. Przewodników zostanie przesunięta w okolice wiaduktu w ciągu autostrady A4 przy torze nr 1 i 2 linii 656, stanowiącej przedłużenie linii do stacji Katowice Ligota - w jednostce pomocniczej Załęska Hałda – Brynów cz. zachodnia, w pobliżu Bugli.

Przystanek w lokalizacji nr 4 ma znajdować się przy torze 1 i 2 linii 656, stanowiącej przedłużenie linii do stacji Katowice - w pobliżu ul. Szadoka i Załęskiej, Starej Ligoty i Kokocińca oraz Euro – Centrum

Aby wziąć udział w sondzie należy zapoznać się najważniejszymi zasadami nazewnictwa stacji pasażerskich
- wg wytycznych PKP: - nazwa powinna być możliwie najkrótsza (max. do 35 znaków)
- pierwszy człon musi być tożsamy z nazwą miejscowości (w naszym przypadku będą to Katowice)
- drugi człon powinien wskazywać na usytuowanie stacji (pomocne jest skojarzenie np. z obiektem użyteczności publicznej, w pobliżu którego stacja jest zlokalizowana, dzielnicą miasta, kierunkiem geograficznym itp.)

Zgodnie z wytycznymi ustalając nazwy stacji, należy unikać członów nazw w języku obcym, powiązań z nazwami ulic, użycia słów „przystanek” lub stacja”. Na opinie czekamy do 17 czerwca 2018 r. Propozycje mieszkańców przekażemy PKP Polskim Liniom Kolejowym S.A.