Wkrótce uczniowie klas trzecich gimnazjum staną przed koniecznością wyboru nowej szkoły oraz przyszłego zawodu. Warto dokonać przemyślanego wyboru, gdyż od tego może zależeć przyszłość. Ciekawą propozycję dla tegorocznych absolwentów gimnazjów ma Technikum Nr 15 im. Tomasza Klenczara w Katowicach. Na najbliższy rok szkolny placówka poszerza swoją ofertę edukacyjną o zawód technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Dlaczego warto wybrać ten zawód? Odpowiedź jest prosta – mianowicie jest to jedna z najbardziej deficytowych profesji na naszym rynku pracy. W statystykach urzędów pracy techników chłodnictwa i klimatyzacji oraz monterów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych określa się jako zawody maksymalnie deficytowe! Wystarczy wejść na portale internetowe zawierające oferty pracy i bez trudu znajdziemy mnóstwo propozycji dla specjalistów, monterów, serwisantów itp. w dziedzinie klimatyzacji, chłodnictwa i wentylacji. Przykładem może być chociażby portal JOOBLE czy Pracuj.pl. Skąd tak duże zapotrzebowanie na specjalistów w wyżej wspomnianej dziedzinie? Otóż, wciąż wzrasta liczba zastosowań urządzeń chłodniczych, wentylacyjnych, nie mówiąc już o jakże popularnych ostatnio pompach ciepła. Powstają nowe budowle - począwszy od domów jednorodzinnych, poprzez nowoczesne biurowce, fabryki, hipermarkety, a na potężnych centrach logistycznych skończywszy. Wszystkie wymagają instalacji ciepłowniczych, klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki zastosowanie znajdują urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze. Pilnie potrzebni są więc specjaliści, którzy będą zajmować się projektowaniem, montażem oraz serwisowaniem instalacji.

W programie nauczania dla zawodu technik chłodnictwa i klimatyzacji dużo miejsca zajmują  zagadnienia związane z instalacją pomp ciepła, czyli najbardziej efektywnych i ekologicznych systemów ogrzewania. Pompy wykorzystują energię zgromadzoną w ziemi, wodach gruntowych, powietrzu atmosferycznym oraz energię geotermalną. Są więc jednym z najbardziej przyjaznych środowisku form ogrzewania. Nie dziwi więc fakt, że zyskują coraz więcej użytkowników. Niestety brakuje wykwalifikowanych pracowników, którzy profesjonalnie mogliby zajmować się montażem i obsługą. Dlatego Technikum Nr 15 w Katowicach wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu kadrowemu i otwiera nowy kierunek kształcenia. Wybór kierunku nie jest przypadkowy, gdyż wynika z dużego zainteresowania pracodawców kształceniem w wyżej wymienionym zawodzie. Technikum Nr 15 już teraz nawiązuje współpracę z firmami, które są zainteresowane zorganizowaniem praktyk oraz zatrudnieniem absolwentów kierunku technik chłodnictwa i klimatyzacji.

Zarówno Dyrekcja Technikum Nr 15 jak i pracodawcy podkreślają, że warto kształcić się w tym zawodzie, który być może jest niezbyt doceniany przez uczniów i ich rodziców. Warto już teraz zainteresować się tym, jak duże możliwości zatrudnienia będą mieli absolwenci  kierunku. Wystarczy rozejrzeć się wokół, żeby przekonać się jak dużo obiektów budowlanych i różnego typu urządzeń wyposażonych jest w instalacje klimatyzacyjne i chłodnicze. Pracę można więc znaleźć zarówno przy serwisowaniu klimatyzacji w pojazdach samochodowych, montażu instalacji chłodniczych w sprzęcie AGD, jak i przy tworzeniu potężnych instalacji w nowoczesnych budynkach. Umiejętności zdobyte w trakcie nauki pozwolą też na podjęcie pracy przy odnawialnych źródłach energii – takich chociażby jak wspomniane pompy ciepła. Nie ma więc obaw, że po skończeniu szkoły absolwenci będą mieli problemy z zatrudnieniem. Trzeba pamiętać też, że kwestie związane z chłodnictwem, klimatyzacją i odnawialnymi źródłami energii cieszą się dużym zainteresowaniem uczelni wyższych, które oferują różnorodne kierunki kształcenia związane z tymi zagadnieniami. Absolwenci technikum będą więc mieli możliwość dalszego rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności na wybranych kierunkach studiów.

 

materiał przygotowała pani Mariola Kubaszewska (nauczyciel Technikum Nr 15)