Miasto Katowice zachęca mieszkańców Katowic i organizacje pozarządowe do zapoznania się z 21 postulatami samorządowymi umieszczonymi na stronie www.samorzadydlapolski.pl. Zostały one przedstawione podczas obchodów 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jeżeli chcą Państwo wyrazić swoje poparcie lub sprzeciw wobec konkretnych punktów, zaproponować zmiany lub zgłosić nowe propozycje – wtedy można wybrać postulat oraz wybrać opcję „zgadzam się” lub „nie zgadzam się” lub/i „dodaj uwagę”. O akcji można też dyskutować w mediach społecznościowych np. na Facebookowym profilu akcji - https://www.facebook.com/SamorzadyDlaPolski.