Za ścianą stuk-puk, łup i wrrr. To wrrr jest zawsze najgorsze. Ale remont domu czy mieszkania trzeba kiedyś zrobić.