O ich organizację ubiegało się wiele miejscowości. Wybór padł na Katowice. Staną się więc najbardziej dowcipnym miastem w Polsce.