Wprowadzenie W systemach antykorupcyjnych feedback od interesariuszy odgrywa kluczową rolę w określaniu konieczności zmian, budowania dojrzałego systemu. Często jednak brakuje wewnętrznego mechanizmu kontroli ryzyka korupcyjnego, co utrudnia wprowadzenie skutecznych zmian. W tym artykule dowiemy się, jak zaplanować i wdrożyć zmiany w systemie zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (SZDA) zgodnie z wymogami normy ISO 37001. O tej potrzebie mówi artykuł A.20 w załączniku A normy.