Ptasia grypa w woj. śląskim. Pierwsze ognisko tej zarazy w naszym regionie niecałe 40 km. od Katowic. Apel służb weterynaryjnych do nas wszystkich o czujność i ostrożność.

Pierwsze ognisko ptasiej grypy w woj. śląskim odkryto w Chruszczobrodzie. Co bardzo niepokojące, zaraza pojawiła się w gospodarstwie hodowlanym, czyli u producenta żywności.

Strefa zagrożenia wynosi 10 km. i sięga do Dąbrowy Górniczej. Istnieje ogromne ryzyko rozprzestrzenienia się również na Katowice i na inne miasta województwa. Dlatego Inspekcja Weterynaryjna apeluje do wszystkich, aby w razie zauważenia martwych ptaków natychmiast informować. W takim wypadku najlepiej dzwonić na tel. alarmowy straży miejskiej 986.

Ptasia grypa zasadniczo nie jest groźna dla ludzi, natomiast dla ptaków zabójcza. Niemniej w szczególnych wypadkach mogą zachorować na ptasią grypę również ludzie – takie przypadki już odnotowano na świecie. Dlatego absolutnie nie należy dotykać martwych lub chorych ptaków i natychmiast alarmować odpowiednie służby. 

Poniżej komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Będzinie:

"GRYPA PTAKÓW

W dniu 10.02.2017 r. potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Chruszczobród, gm. Łazy, powiat zawierciański.
Ze względu na lokalizację ogniska obszary zagrożony (o promieniu 10 km od ogniska) zachodzą na teren powiatów będzińskiego oraz m. Dąbrowa Górnicza.

W związku z powyższym ustanowiono obszar zapowietrzony i zagrożony. Na terenie działania PIW Będzin utworzono obszar zagrożony obejmujący miejscowości: Siewierz, Gołchowice, Podwarpie, Wojkowice Kościelne oraz następujące dzielnice miasta Dąbrowa Górnicza: Trzebiesławice, Ujejsce, Wygiezłów, Sikorka, Bugaj, Tucznawa, Ząbkowice, Łosień, Łęka i północno-zachodnia część Błędowa.
W obszarach tych obowiązują zakazy i nakazy opisane w rozporządzeniu – należy zapoznać się z nimi i wdrożyć ich stosowanie!
Aktualnie na opisanych obszarach odbywa się spis i perlustracja stad drobiu.
Czynności wykonywane są przez pracowników powiatowego inspektoratu weterynarii w Będzinie, a także lekarzy weterynarii oddelegowanych do pomocy z innych powiatowych inspektoratów województwa śląskiego.
Apelujemy do Państwa o udzielenie wszelkich informacji i niezbędnej pomocy osobom które pracują w terenie, od tego zależy sprawne przeprowadzenie narzuconych prawem działań.
Równocześnie przypominamy o obowiązku zgłaszania wszelkich niepokojących objawów u drobiu, w szczególności zwiększonych upadków do tutejszego inspektoratu".