Tak wiele możemy usłyszeć na temat rozwijającej się w Polsce gospodarki. Jednak dane statystyczne mówią same za siebie. Nie jest tak dobrze, jak nam się wydaje. Przeprowadzone badanie Globalny Indeks Możliwości wskazuje dla Polski dopiero 51 miejsce. W rankingu wzięło udział aż 136 państw. To oznacza, że międzynarodowi inwestorzy nie widzą w Polsce zbyt wielu perspektyw.

W pierwszej dziesiątce znajdują się kolejno:
Singapur
Hong Kong
Finlandia
Nowa Zelandia
Szwecja
Kanada
Norwegia oraz Wielka Brytania
Irlandia
Malezja
Badania zostały przeprowadzone w oparciu o między innymi o czytelność przepisów kierowanych do przedsiębiorców, łatwość zakładania, a także rozwoju biznesu, czy też koszty prowadzenia firmy. W szczegółowej punktacji zdobyliśmy dosłownie 5,92 punktów. Najwięcej otrzymaliśmy w kwestii łatwości prowadzenia firmy. Natomiast naszą piętą Achillesową są oczywiście przepisy.
Utrzymujący się na pierwszym miejscu Singapur w swoich zestawieniach otrzymał aż 8,7 punktu.