Czasopismo „Perspektywy” opublikowało ranking polskich uczelni akademickich.


Pod uwagę wzięto sześć kryteriów. Prestiż, innowacyjność, potencjał naukowy, efektywność naukową, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie.

Nad prawidłowością i rzetelnością procedur sporządzania rankingu czuwała Kapituła składająca się z reprezentantów znaczących środowisk akademickich. Rolą Kapituły było ustalanie metodologii rankingu, nadzór nad procedurą jego przeprowadzania oraz zatwierdzenie i ogłoszenie wyników. Przewodniczącym Kapituły był prof. Michał Kleiber, były prezes Polskiej Akademii Nauk.

W rankingu 1. miejsce zajął Uniwersytet Warszawski, drugie Uniwersytet Jagielloński, a trzecie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Katowickie uczelnie zajęły następujące lokaty:
13. Uniwersytet Śląski w Katowicach
30. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
47. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Pozostałe uczelnie województwa śląskiego:
19. Politechnika Śląska w Gliwicach
43. Politechnika Częstochowska


Cały ranking można zobaczyć TUTAJ.