Dziś maturzyści pisali egzamin z języka polskiego. Zobaczcie z jakimi tematami musieli się zmierzyć.

"Praca- pasja czy obowiązek? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ziemi, planety ludzi Antoine'a de Saint-Exupery'ego oraz do wybranych tekstów kultury" oraz interpretacja wiersza Kazimierza Wierzyńskiego "Słyszę czas"- postawienie tezy interpretacyjnej i jej uzasadnienie.

Maturzyści na poziomie podstawowym musieli również odpowiedzieć na pytania dotyczące gwary. Był też fragment "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego i tekst o Henryku Sienkiewiczu i sławie, jaką przyniosło mu dzieło "Quo Vadis".

Egzamin zaczął się punktualnie o godzinie 9:00, a poziom rozszerzony z języka polskiego o godzinie 14:00. Jutro przed maturzystami egzamin z matematyki.