W dniach od 16-22 kwietnia 2017r. odbyła się w Stuttgarcie (w Niemczech) Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców ICYS, w której łącznie wzięło udział 220 uczestników, opiekunów i obserwatorów z 33 państw: Holandii, Niemiec, Czech, Białorusi, Bułgarii, Litwy, Ukrainy, Indonezji, Rumunii, Tajlandii, Węgier, Malezji, Indii, Gruzji, Serbii, Iranu, Rosji, Turcji, Tunezji, Chorwacji, Nigerii, Macedonii, Grecji, Brazylii, Singapuru i z Polski. Obecni byli także obserwatorzy z Chin, Korei, Ghany, Finlandii, Nigerii oraz z Anglii.

Nasz kraj reprezentowała, przy wsparciu miasta Katowice, młodzież z Grupy Twórczej Quark, rozwijająca swe zainteresowania w Pracowni Fizyki Pałacu Młodzieży w Katowicach. Autorką i pomysłodawczynią wspomnianej grupy jest fizyk Urszula Woźnikowska-Bezak. Członkami jury byli naukowcy i nauczyciele z różnych państw, a opiekę nad polską młodzieżą sprawowała mgr Anna Kazura – fizyk.

Zawody odbywały się w języku angielskim w 5 kategoriach: fizyka, fizyka a ekologia, fizyka inżynieryjna, informatyka oraz matematyka. Wśród nagrodzonych znalazł się również mieszkaniec Katowic - Mikołaj Kawaler z VIII LO w Katowicach, który uzyskał srebrny medal w kategorii Fizyka.

Swój udział w konferencji podsumował: „Na temat swojego projektu wybrałem: "Efekt piezoelektryczny wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej z dźwięku". Zafascynowało mnie samo zjawisko piezoelektryczne, które pomimo częstego zastosowania, nie jest powszechnie znane, jak i odzyskiwanie energii w tak niekonwencjonalny sposób. Przeprowadziłem serię badań na moich piezoelementach w laboratoriach Uniwersytetu Śląskiego oraz zbudowałem urządzenie zapalające diodę, dzięki energii pozyskanej z mojego głosu. Kluczem do sukcesu w moim modelu było skupienie się na danej częstotliwości dźwięku oraz wykorzystanie zjawiska rezonansu akustycznego. Zbadanie widma mojego głosu oraz wybranie konkretnej częstotliwości, pod którą został zbudowany model pozwoliło mi osiągnąć tak efektowny rezultat. Użyłem trzech rur, z jednej strony zamkniętych membraną, na środku której przytwierdzone są piezoelektryki, połączone ze sobą szeregowo po wyprostowaniu prądu zmiennego, jaki wytwarzają. Drgania membran powodują ruch małych wahadełek, które zdarzając się z płytkami z materiałów piezoelektrycznych dodatkowo wzmacniają efekt. Zdjęcie przedstawia mój model.”